31 stycznia 2016

Wyjątki w języku Java

Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. My dzisiaj będziemy popełniać błędy i będziemy starali się je poprawiać. Przekładając to co powiedział Napoleon na […]
24 stycznia 2016
artykuł logo - dziedziczenie

Dziedziczenie w języku Java

W innych artykułach omawiałem pewne aspekty programowania obiektowego. Wiesz już o interfejsach i dlaczego warto ich używać. Dzisiaj przeczytasz o dziedziczeniu. Bez dziedziczenia nie można mówić […]