Deskryptor wdrożenia w aplikacjach webowych

pogodynka artykuł
Pogodynka – JPA i Spring Data
23 kwietnia 2017
Konfiguracja Puppet artykuł
Pogodynka – konfiguracja serwera
30 kwietnia 2017
deskryptor wdrożenia artykuł

Do tej pory w konfigurowaniu wszystkich elementów aplikacji webowej posługiwałem się adnotacjami. Nadszedł czas abyś poznał inny sposób konfiguracji aplikacji webowych. Konfiguracja przy pomocy pliku web.xml nazywanego deskryptorem wdrożenia.

Deskryptor wdrożenia

Plik web.xml nazywany jest deskryptorem wdrożenia. W starszych wersjach specyfikacji serwletów tylko przy jego pomocy można było konfigurować aplikacje webowe.

Aktualnie plik web.xml nie jest wymagany, praktycznie wszystkie elementy można skonfigurować przy pomocy adnotacji. Jednak nadal zdarzają się aplikacje gdzie taki plik jest wykorzystywany. W związku z tym dobrze jest wiedzieć o jego istnieniu.

Oczywiście zawartością deskryptora wdrożenia są znaczniki XML, jeśli nie miałeś wcześniej styczności z tym formatem zapraszam do osobnego artykułu ze wstępem do formatu XML.

Plik web.xml powinien znajdować się bezpośrednio w katalogu WEB-INF wewnątrz pliku war. Struktura przykładowego pliku war może wyglądać następująco:

Strukturę aplikacji webowej opisywałem szczegółowo w pierwszym artykule wprowadzającym.

Szablon web.xml

Plik web.xml informuje kontener serwletów o wersji specyfikacji serwletów. Dla każdej wersji specyfikacji plik ten różni się nagłówkiem. Dla wersji 3.1 szablon pliku wygląda następująco

Jak widzisz w głównym węzłem deskryptora wdrożenia jest <web-app>. Wewnątrz tego znacznika znajduje się właściwe elementy konfigurujące aplikację webową.

W kolejnej części artykułu zobaczysz porównanie konfiguracji przy pomocy znaczników XML z konfiguracją zapisaną w postaci adnotacji. W obu przypadkach pokazywał będę prostą aplikację, która zawiera serwlet, obiekt nasłuchujący i filtr. Przykładowy deskryptor wdrożenia możesz zobaczyć na samouczkowym githubie. Zawiera on wszystkie elementy omówione poniżej.

Konfiguracja serwletu

Podstawowa konfiguracja serwletu sprowadza się do nadania mu nazwy i podpięcia go pod odpowiedni adres URL. Zobacz jak taki efekt można osiągnąć przy pomocy znaczników XML i adnotacji.

Znaczniki XML

Powyższy fragment xml zawiera kilka znaczników. Pierwszy z nich <servlet> informuje kontener serwletów o tym, ze w klasie pl.samouczekprogramisty.kursaplikacjewebowe.webxml.xml.XMLConfiguredServlet znajduje się serwlet. Nadałem mu nazwę my-servlet. Następnie wewnątrz <servlet-mapping>, posługując się wcześniej nadaną nazwą podpinam serwlet pod adres URL /servlet-url-xml.

Adnotacje

W przypadku adnotacji sprawa jest prostsza. Tutaj nie muszę podawać dokładnej nazwy klasy wraz z pakietem. Adnotacja znajduje się właśnie w nad tą klasą.

Konfiguracja filtra

Aby skonfigurować podstawowy filtr należy nadać mu nazwę i podpiąć go pod serwlet czy adres URL. Poniżej możesz porównać oba sposoby konfiguracji.

Znaczniki XML

Podobnie jak w przypadku serwletu pierwszy znacznik <filter> tworzy filtr o nazwie my-filter podpinając klasę pl.samouczekprogramisty.kursaplikacjewebowe.webxml.xml.XMLConfiguredFilte. Kolejne dwie grupy znaczników <filter-mapping> posługują się nazwą filtra. Pierwsza używa <url-pattern> aby podpiąć filtr pod konkretny adres URL. Wewnątrz drugiego znacznika <filter-mapping> użyłem <servlet-name> aby podpiąć filtr pod konkretny serwlet.

Adnotacje

Konfiguracja obiektu nasłuchującego

W tym przypadku sprawa jest prosta. Cała konfiguracja sprowadza się do poinformowania kontenera serwletów o istnieniu takiego obiektu.

Znacznik XML

Adnotacje

Dodatkowe informacje

Kiedy plik web.xml jest niezbędny

Są sytuacje w których plik web.xml jest niezbędny. W przypadku kiedy istotna jest kolejność wykonania filtrów, obiektów nasłuchujących czy przypisania serwletów do adresów URL plik web.xml jest niezbędny. Specyfikacja serwletów jasno mówi o tym, że bez tego pliku kolejność wywołania tych elementów nie jest jasno określona.

Modułowość konfiguracji

Konfigurację podobną do tej z pliku web.xml można zawrzeć w plikach web-fragment.xml. Taki plik może znajdować się w każdym pliku jar, który znajduje się wewnątrz pliku war (ponownie odsyłam do artykułu opisującego strukturę aplikacji webowej). Konkretnie w katalogu META-INF wewnątrz pliku jar.

Wewnątrz pliku web-fragment.xml możemy użyć tych samych znaczników jak pliku web.xml. Różnicą jest tutaj znacznik główny. W tym przypadku jest to <web-fragment> a nie <web-app>.

Ostatnie słowo ma web.xml

Chociaż dla niektórych osób adnotacje czy pliki web-fragment.xml mogą być preferowanym wyborem to web.xml ma ostatnie słowo. Mam tu na myśli atrybut metadat-complete. Atrybut ten można ustawić na znaczniku <web-app>. Jeśli przyjmie on wartość true, wówczas adnotacje i pliki web-fragment.xml będą ignorowane. W takim przypadku cała konfiguracja aplikacji webowej musi znajdować się w pliku web.xml.

Przykładowe aplikacje

Na potrzeby tego artykułu napisałem dwie proste aplikacje. Jedna z nich skonfigurowana jest wyłączni przy użyciu znaczników xml, druga tylko adnotacji. Zachęcam do zajrzenia do kodu, który umieściłem na githubie:

Podsumowanie

Przedstawiłem tutaj wyłącznie podstawowe znaczniki stosowane wewnątrz pliku web.xml. Zależało mi na tym abyś sam mógł zobaczyć różnicę pomiędzy tymi podejściami. Nie oceniam, które z nich jest lepsze, które gorsze. Każde z nich ma swoje wady i zalety. Wybierz ten sposób, który bardziej Ci odpowiada i konsekwentnie się go trzymaj.

Z jednej strony posiadanie całej konfiguracji w pliku xml jest wygodne. Jednak z drugiej strony w przypadku adnotacji edytując kod od razu masz informacje o konfiguracji. Ciekawy jestem Twojego zdania. Które podejście bardziej Ci odpowiada i dlaczego?

[FM_form id=”3″]

Zdjęcie dzięki uprzejmości https://www.flickr.com/photos/photos_by_clark/26137047996/sizes/l