pętle i instrukcje warunkowe

pętle i instrukcje warunkowe