dodatkowe zadania
Zestaw ćwiczeń dla początkujących programistów
13 marca 2016
Equals i hashCode w języku Java
Porównywanie obiektów, metody equals i hashCode w języku Java
17 kwietnia 2016
java typy generyczne

Dzień dobry! Nadszedł czas na poznanie typów generycznych. Dowiesz się o „szablonach” w języku Java, które pozwalają na tworzenie bardziej uniwersalnych typów. Jest to wstęp, który pozwoli Ci dobrze zrozumieć kluczowy aspekt standardowych kolekcji („tablic na sterydach”) w języku Java. Każdy programista Javy musi znać typy generyczne 🙂 Zapraszam do artykułu!

To jest jeden z artykułów w ramach darmowego kursu programowania w Javie. Proszę zapoznaj się z pozostałymi częściami, mogą one być pomocne w zrozumieniu materiału z tego artykułu.

Czym są typy generyczne

W uproszczeniu można powiedzieć, że typy generyczne są „szablonami”. Dzięki typom generycznym możemy uniknąć niepotrzebnego rzutowania. Ponadto przy ich pomocy kompilator jest w stanie sprawdzić poprawność typów na etapie kompilacji, oznacza to więcej błędów wykrytych w jej trakcie.

I tu mała dygresja. Każdy błąd w kodzie kosztuje. Ktoś w końcu płaci za pracę testerów, programistów, administratorów. Im wcześniej wykryjemy błąd tym tańsze jest jego naprawienie. Poprawienie programu działającego na środowisku produkcyjnym może być bardzo drogie. Wykrywanie błędów w trakcie kompilacji, chociaż może być frustrujące dla programisty jest najtańszym rozwiązaniem 🙂

Poza tym dzięki typom generycznym możemy konstruować bardziej złożone klasy, które możemy używać w wielu kontekstach, łatwiej będzie Ci to zrozumieć na przykładzie.

Porównanie typów generycznych i standardowych

Znasz już zwykłe klasy i interfejsy, zostały one omówione we wcześniejszych artykułach. Klasy mają swoje atrybuty, których typy znasz pisząc program.

W przykładzie powyżej klasa AppleBox „wie” jakiego typu obiekt może przechowywać, jest to obiekt typu Apple. A co jeśli chcielibyśmy zrobić analogiczną klasę dla owoców innego rodzaju? Oczywiście możemy stworzyć podobne pudełko jak w przykładzie poniżej:

Oba przykłady są jak najbardziej poprawne jednak występuje w nich duplikacja. Te same elementy, konstrukcje powielane są wielokrotnie. Duplikacja w kodzie generalnie jest złą praktyką, należy jej unikać. Możemy zatem stworzyć kolejną klasę:

Z racji tego, że atrybut fruit jest typu Object możemy do niego przypisać zarówno instancję klasy Orange jak i Apple. Pojawia się jednak pewien problem. Mianowicie jeśli chcemy pobrać atrybut fruit i przypisać go do zmiennej odpowiedniego typu musimy rzutować. Tego typu konstrukcja może powodować błędy podczas wykonania programu i warto jej unikać. Z pomocą przychodzą typy generyczne. Proszę spójrz na przykład poniżej.

public class BoxOnSteroids<T> to nic innego jak pierwsza linijka definicji klasy. Nowa tutaj jest konstrukcja z nawiasami. Oznacza ona właśnie typ generyczny, który możemy parametryzować innym typem. Typ ten dostaje „tymczasową nazwę”, w tym przypadku T, której używamy dalej w ciele klasy.

W trakcie tworzenia instancji obiektu BoxOnSteroids podajemy informację o typie, który chcielibyśmy wstawić w miejsce T. W naszym przykładzie są to klasy Apple lub Orange. Dzięki takiej konstrukcji kompilator dokładnie wie jakiego typu obiekt zostanie zwrócony przez metodę getFruit w związku z tym rzutowanie nie jest konieczne 1.

Definicja klasy generycznej

Klasę generyczną definiujemy w następujący sposób

Zauważ, że w nawiasach <> możemy umieścić więcej niż jeden parametr. Chociaż zgodnie ze specyfikacją języka Java możesz użyć dowolnej nazwy która nadaje się na nazwę zmiennej istnieje konwencja nazewnicza sugerująca nazwy parametrów. Zwyczajowo do tego celu używa się wielkich liter T, K, U, V, E.

W miejsce parametrów możemy wstawić dowolny obiekt, nie może to jednak być typ prosty. Innymi słowy Integer jest w porządku, int powoduje błąd.

Instancja klasy generycznej

Skoro już wiemy jak zdefiniować klasę generyczną przydałoby się stworzyć jej instancję żeby w końcu jej użyć 🙂 Linijka poniżej tworzy instancję klasy generycznej BoxOnSteroids, która parametryzowana jest typem Orange.

Zauważ, że i tutaj występuje pewna duplikacja. Zarówno przy określaniu typu zmiennej jak i przy wywołaniu konstruktora powtarzamy klasę Orange. Nie jest to konieczne. Jeśli kompilator jest w stanie „wywnioskować” jaki typ powinien być użyty możemy go pominąć przy konstruktorze.

Zagnieżdżone typy generyczne

Możesz też tworzyć instancje typów generycznych, które są bardziej skomplikowane. Przykład poniżej pokazuje klasę Pair, która parametryzowana jest dwoma innymi typami.

Java pozwala na to aby tworząc instancję typu generycznego parametryzować go innym typem generycznym. Brzmi to skomplikowanie, mam nadzieję, że przykład pomoże Ci to zrozumieć:

W przykładzie tym tworzony jest obiekt klasy Pair, który parametryzowany jest klasami BoxOnSteroids<Orange> i BoxOnSteroids<Apple>.

Typy generyczne nie rozwiązują wszystkich problemów

Typy generyczne zostały wprowadzone w wersji Javy 1.5. Nie były dostępne od początku jej istnienia. Zatem istnieją sytuacje, w których nawet ich stosowanie może prowadzić do wystąpienia błędów w trakcie wykonywania programu. Proszę spójrz na przykład poniżej:

W przykładzie tym tworzona jest instancja klasy generycznej BoxOnSteroids bez wyspecyfikowania klasy, która znajduje się „w środku”. Następnie tą instancję przypisujemy do zmiennych typu BoxOnSteroids<Apple> i BoxOnSteroids<Orange>. O ile w pierwszym przypadku typ owocu trzymanego w środku się zgadza to ostatnia linia nie jest poprawna – generuje błąd typu ClassCastException. Obiekt typu Apple jest rzutowany przez kompilator do typu Orange2.

Słowo kluczowe extends

To słowo kluczowe ma zastosowanie także w przypadku typów generycznych. Dzięki niemu możemy ograniczyć zestaw klas którymi możemy parametryzować nasz typ generyczny. Omówmy to na przykładzie:

Jak widzisz przykład definiuje prosty interfejs Figure i klasę Circle, która go implementuje. Następnie definiujemy klasę BoxForFigures, która jest generyczna i może być parametryzowana przez typy dziedziczące/implementujące Figure <T extends Figure>.

Dzięki takiemu zapisowi kompilator pozwoli nam stworzyć instancję circleBox jednak zacznie się buntować przy appleBox (Apple nie implementuje interfejsu Figure).

Kolejną zaletą używania tego słowa kluczowego jest możliwość wywoływania metod na obiekcie typu parametryzowanego. W przykładzie powyżej wiemy że T jest czymś co implementuje Figure więc musi mieć metody dostępne w tym interfejsie. Właśnie z tego powodu w metodzie getElementName możemy wywołać metodę getName z tego interfejsu.

Dziedziczenie typów generycznych

Tutaj należy się dodatkowe zdanie wyjaśnienia poparte prostym przykładem. Proszę spójrz na początek na klasy Rectangle i Square poniżej:

Jak wiesz każda klasa w języku Java dziedziczy po klasie Object (bezpośrednio, bądź pośrednio). W naszym przykładzie bezpośrednio po klasie Object dziedziczą klasy Rectangle, BoxForFigures<Rectangle> i BoxForFigures<Square> 3. Natomiast Square dziedziczy po Rectangle.

dziedziczenie typow generycznych

Ma to swoje konsekwencje widoczne w przykładzie poniżej:

Dzięki takiemu schematowi dziedziczenia do referencji typu Rectangle możemy przypisać obiekt Square. Jednak próba przypisania obiektu BoxForFigures<Square> do referencji BoxForFigures<Rectangle> powoduje błąd kompilacji.

Jednak podobnie jak w przypadku zwykłych klas, klasy generyczne także mogą dziedziczyć po innych klasach. W szczególności mogą także dziedziczyć po klasach generycznych.

W naszym przykładzie klasa FancyBox dziedziczy po StandardBox, widoczne jest to na diagramie poniżej.

dziedziczenie typow generycznych

 

Metody z generycznymi argumentami – wildcard

FancyBox<?>

Pisząc metody, które jako argumenty przyjmują typy generyczne nie zawsze chcesz dokładnie specyfikować typ. W takim wypadku z pomocą przychodzi znak ?, który może akceptować różne typy.

Jak widzisz w przykładzie powyżej metoda method1 może akceptować różne klasę FancyBox parametryzowaną dowolnym typem.

FancyBox<? extends Figure> „upper bound”

Znak ? może występować także w połączeniu ze słówkiem kluczowym extends. W takim przypadku możesz ograniczyć akceptowane typy „z góry”. Na przykład w przykładzie poniżej metoda akceptuje jedynie klasy typy, które dziedziczą po Figure.

W przykładzie tym możesz także zobaczyć, że typ FancyBox<Figure> jest bardziej restrykcyjny niż FancyBox<? extends Figure>. W konsekwencji próba wywołania method3 z argumentem innego typu niż FancyBox<Figure&gt; skutkuje błędem kompilacji.

FancyBox<? super Rectangle> „lower bound”

Poza ograniczeniem „z góry” możesz także ograniczyć akceptowalne typy „z dołu”. W przykładzie poniżej metoda akceptuje wyłącznie argumenty typu FancyBox<Object>, FancyBox<Figure> i FancyBox<Rectangle>.

Zauważ, ze w niektórych miejscach nie ma potrzeby podawania typu generycznego. Samo <> wystarczy, kompilator jest w stanie wywnioskować jakiego typu może się tam spodziewać.

Typy generyczne są skomplikowane

Jeśli aktualnie masz mętlik w głowie nie przejmuj się. Typy generyczne są skomplikowane. Nie zostały one dodane do Javy od samego początku. W związku z tym, że twórcy chcieli zachować kompatybilność wstecz 4 istnieje wiele kruczków, które nie są trywialne. Pominąłem w artykule np. „type erasure” czy generyczne metody, które nie są istotne na początku. Jeśli jesteś nimi zainteresowany odsyłam do materiałów dodatkowych.

Materiały dodatkowe

Wszystkie przykłady użyte w tym artykule dostępne są na githubie. Poniżej zebrałem dla Ciebie zestaw dodatkowy materiałów, jeśli chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę na temat typów generycznych w języku Java.

Podsumowanie

Nie jest to oczywiście kompletny artykuł dotyczący typów generycznych w Javie. Pominięte zostały aspekty wymazywania typów czy bardziej szczegółowe informacje dotyczące użycia ?. Jeśli któryś fragment jest dla Ciebie nie do końca zrozumiały daj znać, postaram się rozszerzyć artykuł o dodatkowe przykłady i opisy.

Na koniec mam do Ciebie prośbę. Proszę podziel się artykułem ze swoimi znajomymi, którzy mogą być zainteresowani tematem programowania. Zależy mi na dotarciu do jak największej liczby czytelników. Jeśli nie chcesz ominąć żadnego kolejnego artykułu polub nas na facebooku 🙂 Do następnego razu!

[FM_form id=”3″]

Zdjęcie dzięki uprzejmości https://www.flickr.com/photos/huntingglee/2222875354

 1. W praktyce rzutowanie tam występuje jednak jest wykonywane automatycznie przez kompilator generujący bytecode
 2. Tu właśnie objawia się to automatyczne rzutowanie generowane przez kompilator
 3. W rzeczywistości, po skompilowaniu powstanie jeden plik class z klasą BoxForFigures
 4. Twórcom zależało na tym aby programy napisane w starej wersji Javy mogły być uruchamiane na najnowszych wersjach maszyny wirtualnej
 • ak

  Cześć, chciałam zapytać czy dobrze rozumiem składnie którą stosujemy.

  W przypadku 1# (bez błędu):

  rzutuje obiekt typy Circle na obiekt typu Rectangle – i to moge zrobić, bo Rectangle dziedziczy po Circle(w moim przypadku)
  Czy ten zapis jest poprawny? Czy nie stosuje się raczej takiej formy?

  W przypadku 2#(z błędem)

  Błąd wynika z faktu, że chce rzutować typ generyczny klasy BoxForFigures, który na początku zadeklarowałam jako Circle
  na typ Rectangle? A one nie są powiązane, jak wynika z pierwszego schematu.

  Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam!
  Świetny tutorial 🙂

  • Marcin Pietraszek

   Hej ak! Niebardzo wiem o co chodzi w Twoim przykładzie – oba fragmenty kodu są identyczne. Podeślij linka do „większego” przykładu, może wtety będę potrafił coś powiedzieć.

   • ak

    Cześć, przepraszam, właśnie widzę że źle skopiowałam fragment kodu.
    W drugim przypadku chodziło mi o:

    tutaj bląd wynika z faktu, że pomimo dziedzieczenia Rectangle po Circle typy generyczne
    BoxForFigures i BoxForFigures nie są powiązane.
    Mam nadzieje, że teraz moje pytanie brzmi poprawnie

    • Marcin Pietraszek

     Szczerze mówiąc dalej nie rozumiem o co może chodzić 🙁 Pokazałaś ten sam przykład. Nie rozumiem też zdania „(…) pomimo dziedzieczenia Rectangle po Circle typy generyczne BoxForFigures i BoxForFigures nie są powiązane.” – Co masz na myśli pisząc, że klasa BoxForFigures nie jest powiązana z BoxForFigures?

     Jeśli użyłabyś kodu jak w przykładnie zarówno:

     jak i

     są poprawne.

 • Adam Zarzecki

  Super wyjaśnione , najbardziej podobał mi się odcinek z rzutowaniem i zdjęciem w tle… (IF == YOU ) System.out.println(„KNOW WHAT I MEAN”);

  • Cięszę się, że artykuły Ci się podobają. Jeśli jakiegoś tematu brakuje Ci na blogu, daj znać – postaram się pomóc.

   • Adam Zarzecki

    hmm … no Marcin mi dużo pomogła twoja strona. Na pewno oszczędziłem sporo czasu . Czego brakuje? hm…
    mi przede wszystkim brakuje zadań z przykładowymi rozwiązaniami. Mogłbyś zrobic na koniec jakiś test w postaci 10 zadań 🙂 … a jeśli chodzi o tematy to zamiesciłeś dużo konkretow