Projekt pogodynka opisywałem w następujących artykułach:

 1. Pogodynka - podsumowanie

 2. Pogodynka - integracja

 3. Pogodynka - szkic interfejsu użytkownika

 4. Pogodynka - konfiguracja bazy danych

 5. Pogodynka - konfiguracja serwera

 6. Pogodynka - JPA i Spring Data

 7. Pogodynka - JSON i walidacja

 8. Pogodynka - szkielet aplikacji webowej

 9. Pogodynka - działający termometr

 10. Pogodynka - naiwny termometr

 11. Projekt Pogodynka - wprowadzenie