Formatowanie

Wyobraź sobie, że chcesz pokazać użytkownikowi pewne zestawienie. Dane tego typu wygodnie jest prezentować w formie tabelarycznej. Tak dochodzimy do problemu formatowania. W jaki sposób można taki format uzyskać?

Problem ten można rozwiązać posługując się klasą Formatter. Instancje właśnie tej klasy użyte są w wielu innych miejscach. Na przykład:

 • PrintWriter.format Wewnątrz tej metody użyty jest Formatter. System.out to instancja klasy PrintWriter. Dzięki temu w bardzo wygodny sposób możesz formatować tekst wypisując go na konsoli używając metody System.out.format,
 • String.format statyczna metoda w klasie String, która pozwala na formatowanie łańcucha znaków. Jej implementacja także bazuje na klasie Formatter.

Zasada działania formattera

Formatter działa w oparciu o specjalny łańcuch znaków. Ten łańcuch opisuje sam format w jakim dane powinny być sformatowane. Może on wyglądać następująco:

%2$08.3f %3$(,08.3f %s

Nie przeraź się tym przykładem, po przeczytaniu tego artykułu będziesz dokładnie wiedział co ten magiczny wzorek oznacza. Jest on celowo skomplikowany, żeby pokazać Ci możliwości klasy Formatter.

Łańcuch formatujący

Zacznijmy od prostego przykładu:

Formatter formatter = new Formatter();
formatter.format("Samouczek Programisty istnieje od %d roku. Wszystkie artykuły pisze %s.", 2015, "Marcin");
String formattedString = formatter.toString();
System.out.println(formattedString);

Po uruchomieniu tego fragmentu kodu na konsoli pokaże się:

Samouczek Programisty istnieje od 2015. Wszystkie artykuły pisze Marcin.

Powyższy fragment kodu to nic innego jak utworzenie nowej instancji klasy Formatter. Następnie na tej instancji wywołana jest metoda format. Jako pierwszy argument przyjmuje ona łańcuch formatujący. Następnie może przyjąć zmienną liczbę argumentów, które wykorzystywane są do uzupełniania formatu.

W naszym przypadku łańcuchem formatującym jest Samouczek Programisty istnieje od %d roku. Wszystkie artykuły pisze %s.. Natomiast dwa parametry służące do uzupełniania formatu to literały 2015 i Marcin.

Powyższy fragment można uprościć używając wcześniej wspomnianej metody PrintWriter.format:

System.out.format("Samouczek Programisty istnieje od %d roku. Wszystkie artykuły pisze %s.%n", 2015, "Marcin")

W dalszej części artykułu posługiwał będę się tą uproszczoną wersją. Ważne jest żebyś miał jednak świadomość, że pod spodem używana jest instancja klasy Formatter.

Pobierz opracowania zadań z rozmów kwalifikacyjnych

Przygotowałem rozwiązania kilku zadań algorytmicznych z rozmów kwalifikacyjnych. Rozkładam je na czynniki pierwsze i pokazuję różne sposoby ich rozwiązania. Dołącz do grupy ponad 6147 Samouków, którzy jako pierwsi dowiadują się o nowych treściach na blogu, a prześlę je na Twój e-mail.

Znaczniki konwersji

Wcześniej użyty łańcuch formatujący to zwykły String, wewnątrz którego znajdują się sekwencje interpretowane w specjalny sposób. Sekwencje te zawsze mają format:

%[indeks argumentu$][flagi][szerokość][.precyzja]konwersja

Wszystkie elementy otoczone nawiasami [] są opcjonalne więc w najprostszej wersji znacznik konwersji może mieć format %konwersja. Zwróć jeszcze raz uwagę na łańcuch formatujący

Samouczek Programisty istnieje od %d roku. Wszystkie artykuły pisze %s.

Jak widzisz znajdują się w nim dwa znaczniki konwersji. Są to %d i %s. Odnoszą się one do kolejnych argumentów metody format. W naszym przypadku są to literały 2015 i Marcin.

Znaczniki konwersji informują instancję klasy Formatter w jaki sposób dodatkowe parametry powinny być sformatowane. Występuje wiele znaczników konwersji, te najczęściej używane podsumowane są w tabeli poniżej:

Znacznik Typ argumentu Działanie
%b dowolny interpretuje argument jako wartość logiczną
%s dowolny interpretuje argument jako łańcuch znaków
%d liczba całkowita interpretuje argument jako liczbę całkowitą
%o liczba całkowita interpretuje argument jako liczbę całkowitą zapisaną w systemie ósemkowym
%x liczba całkowita interpretuje argument jako liczbę całkowitą zapisaną w systemie szesnastkowym
%f liczba zmiennoprzecinkowa interpretuje argument jako liczbę zmiennoprzecinkową
%% - nie potrzebuje argumentu, jest to sposób na umieszczenie znaku % wewnątrz sformatowanego łańcucha znaków
%n - nie potrzebuje argumentu, jest to sposób na umieszczenie znaku nowej linii wewnątrz sformatowanego łańcucha znaków

Indeks argumentu

Metoda format przyjmuje łańcuch formatujący i parametry, które służą do wypełnienia znaczników formatujących. Jeśli chciałbyś użyć, któregoś obiektu wiele razy możesz użyć indeksu argumentu. Indeksy mają także zastosowanie jeśli chciałbyś użyć argumentów w innej kolejności. Numeracja argumentów zaczyna się od 1. Proszę spójrz na przykład poniżej:

System.out.format("[%2$s] [%1$s] [%1$s]", "pierwszy argument", "drugi argument");

Po uruchomieniu tego kodu na konsoli zostanie wyświetlony napis:

[drugi argument] [pierwszy argument] [pierwszy argument]

Argument z numerem 1 użyty jest dwa razy, argument 2. użyty jest jako pierwszy w łańcuchu formatującym.

Szerokość

Możesz także określić minimalną szerokość jaką powinien zająć argument. Domyślnie zostanie on wyrównany do prawej. Proszę spójrz na przykład poniżej:

System.out.format("[%10s] [%3s]", "test", "test");

Pierwszy fragment będzie uzupełniony sześcioma spacjami. Dzieje się tak ponieważ test ma cztery znaki a minimalna szerokość to 10. Zauważ, że w drugiej części gdzie minimalna szerokość to 3 żadne dodatkowe spacje nie zostały dodane.

[   test] [test]

Precyzja

Dodatkowo dla liczb zmiennoprzecinkowych możesz określić precyzję. Dodając ten modyfikator określasz ile liczb po przecinku powinno być wyświetlonych1.

Jeśli precyzja zostanie pominięta użyta jest domyślna wartość – sześć miejsc po przecinku. Proszę spójrz na przykład poniżej:

double x = 1.1234567890123;
System.out.format("[%.10f] [%.3f] [%f]", x, x, x);

Na konsoli pokażą się trzy liczby. Pierwsza z nich zawiera 10 liczb po przecinku, druga 3 a ostatnia domyślne 6:

[1.1234567890] [1.123] [1.123457]

Flagi

Flagi modyfikują zachowanie znaczników konwersji. Poniżej opiszę kilka dostępnych flag:

 • - element będzie wyrównany do lewej strony,
 • + liczba zawsze będzie zawierała znak (nawet jeśli jest dodatnia),
 • 0 liczba będzie uzupełniona 0 do żądanej szerokości,
 • ( liczby ujemne nie będą prezentowane ze znakiem, będą otoczone (),
 • , użyj separatora do grupowania liczb. Ten separator zależny jest od lokalizacji.

Jeden znacznik może zawierać kilka flag. Dodatkowo wszystkie opisane wcześniej elementy mogą być połączone ze sobą.

Lokalizacja

W uproszczeniu lokalizacja to zbiór reguł, które określają w jaki sposób należy prezentować dany łańcuch znaków. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju tłumaczenie na reguły obowiązujące w danym kraju/regionie. To lokalizacja ma wpływ na to, jak na przykład wyświetlane są daty czy liczby.

Do tej pory w całym artykule używałem metod, które używały domyślnej lokalizacji, możesz ją uzyskać odwołując się do metody Locale.getDefault. Formatter pozwala także na formatowanie łańcucha znaków używając innych ustawień lokalizacji.

Proszę spójrz na przykład poniżej. Ta sama liczba prezentowana jest używając trzech różnych ustawień lokalizacji. Zwróć uwagę na to, że w każdym przypadku otrzymujemy różne wyniki:

double someNumber = 12345.12;
System.out.format(Locale.US, "%,.2f%n", someNumber);
System.out.format(Locale.GERMAN, "%,.2f%n", someNumber);
System.out.format(Locale.forLanguageTag("PL"), "%,.2f%n", someNumber);
12,345.12
12.345,12
12 345,12

Wyniki różnią się separatorem dziesiętnym (. lub ,) i separatorem grup liczb (,, . lub ` `).

Bardziej skomplikowany przykład

Teraz masz już wystarczająco dużo informacji aby zrozumieć pierwszy przykład użyty na początku artykułu. Dla przypomnienia:

%2$08.3f %3$(,08.3f %s

Rozkładając ten łańcuch formatujący na części widzisz trzy znaczniki formatujące:

 • %2$08.3f,
 • %3$(,08.3f,
 • %s.

Rozkładając najbardziej skomplikowany z nich %3$(,08.3f na części pierwsze otrzymujemy:

 • %3$ odwołanie się do trzeciego argumentu,
 • ( otoczenie liczb ujemnych nawiasami (),
 • , użycie separatora grup liczb,
 • 0 uzupełnienie liczby zerami,
 • 8 ustawienie minimalnej szerokości wyświetlanej liczby na osiem znaków,
 • .3 wyświetlenie trzech miejsc dziesiętnych,
 • f konwersja liczby zmiennoprzecinkowej.

Ćwiczenie do wykonania

Plik CSV zawiera trzy kolumny oddzielone znakiem ,. Pierwsza kolumna zawiera imię, druga liczbę zmiennoprzecinkową trzecia dzień tygodnia. Twoim zadaniem jest wczytanie zawartości tego pliku i wyświetlenie jej w formie tabeli. Efekt, który chcesz uzyskać wygląda następująco:

| Piotrek | 123.12 | poniedziałek |
| Tomek  | 321.30 | wtorek    |
| Marcin | -123.12 | środa    |
| Wojtek | -3.12  | czwartek   |

Zachęcam Cię do rozwiązania zadania samodzielnie. Jeśli jednak będziesz miał problem z jego rozwiązaniem przygotowałem dla Ciebie przykładowe rozwiązanie.

Dodatkowe materiały do nauki

Artykuł ten to “skrót” dokumentacji dla klasy klasy Formatter. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej zachęcam do przeczytania dokumentacji tej klasy. Dodatkowo możesz także przejrzeć kod źródłowy wszystkich przykładów użytych w tym artykule.

Podsumowanie

W artykule przeczytałeś o formatowaniu łańcuchów znaków. Wiesz jak formatować liczby zmiennoprzecinkowe, poznałeś klasę Formatter wraz miejscami gdzie jest ona używana. Rozwiązując ćwiczenie wykorzystałeś całą wiedzę w praktyce.

Mam nadzieję, że artykuł przypadł Ci do gustu. Jeśli masz jakieś pytania nie wahaj się zadać je w komentarzach. Jeśli nie chcesz pominąć kolejnych artykułów polub Samouczka na facebooku i dopisz się do newslettera. Do następnego razu.

 1. Precyzję można także użyć na przykład wraz z %s, wtedy oznacza to maksymalną liczbę znaków do wyświetlenia. 

Pobierz opracowania zadań z rozmów kwalifikacyjnych

Przygotowałem rozwiązania kilku zadań algorytmicznych z rozmów kwalifikacyjnych. Rozkładam je na czynniki pierwsze i pokazuję różne sposoby ich rozwiązania. Dołącz do grupy ponad 6147 Samouków, którzy jako pierwsi dowiadują się o nowych treściach na blogu, a prześlę je na Twój e-mail.

Kategorie: ,

Ostatnia aktualizacja:

Autor: Marcin Pietraszek


Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi ;). Bardzo możliwe, że znajdziesz błąd, literówkę, coś co wymaga poprawy. Jeśli chcesz możesz samodzielnie poprawić tę stronę. Jeśli nie chcesz poprawiać błędu, który udało Ci się znaleźć będę wdzięczny jeśli go zgłosisz. Z góry dziękuję!

Zostaw komentarz