Baza danych

Dla celów testowych i na “środowisku developerskim” (czytaj moim własnym komputerze) używam prostej bazy danych. Mam tu na myśli HyperSQL. Jest to baza danych, której zawartość może być trzymana wyłącznie w pamięci.

Tego typu rozwiązanie idealnie nadaje się do pracy na środowisku programistycznym. Często też bazy danych tego typu używane są w trakcie testów integracyjnych. W trakcie takich testów możliwe jest testowanie właściwej integracji z bazą danych.

Dostęp do tej bazy danych możliwy jest po dodaniu jednej linijki do konfiguracji Gradle

compile group: 'org.hsqldb', name: 'hsqldb', version: '2.4.0'

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o samym Gradle zachęcam do przeczytania wprowadzenia do Gradle.

JPA i ORM

I tu wchodzą nam dwie wielkie kobyły ;). JPA czyli Java Persistence API i ORM czyli Object-Relational Mapping. JPA to specyfikacja, która została włączona do specyfikacji EJB (ang. Enterprise Java Beans). Specyfikacja ta określa mechanizmy, które pozwalają na “proste” zarządzanie zawartością bazy danych przez obiekty w Java.

Innymi słowy instancje klas odpowiadają wierszom w bazie danych. Mapowanie zawartości bazy danych na obiekty Javy to “mapowanie obiektowo-relacyjne” – ORM. Najszerzej stosowaną implementacją JPA jest Hibernate. To właśnie tę implementację użyłem w Pogodynce. Aby uzyskać wsparcie Hibernate niezbędne są następujące zależności:

compile group: 'org.hibernate', name: 'hibernate-entitymanager', version: '5.2.10.Final'
compile group: 'org.hibernate', name: 'hibernate-core', version: '5.2.10.Final'

ORM

Nie wchodząc w szczegóły samego JPA i Hibernate opiszę co udało mi się osiągnąć. Przy pomocy odpowiednich adnotacji w kodzie Javy mapuję obiekty klasy TemperatureMeasurement na wiersze w tabeli temperature_measurements. Całość wymagała kilku adnotacji w kodzie oraz dodatkowej konfiguracji, która pozwoliła na mapowanie typu DateTime na odpowiedni typ w bazie danych.

Jedyny obiekt modelu, który aktualnie jest dostępny wygląda następująco:

@Entity
@Table(name = "temperature_measurements",
    indexes = @Index(name = "idx_temperature_measurements_when_meaasured",
            columnList = "when_measured"))
public class TemperatureMeasurement {
 
  @Id
  @SequenceGenerator(name = "measurements_sequence", allocationSize = 5, sequenceName = "temperature_measurements_seq")
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE, generator = "measurements_sequence")
  private Long id;
 
  private BigDecimal temperature;
 
  @Column(name = "when_measured")
  private DateTime whenMeasured;
 
  public TemperatureMeasurement() {
  }
 
  public TemperatureMeasurement(BigDecimal temperature, DateTime whenMeasured) {
    this.temperature = temperature;
    this.whenMeasured = whenMeasured
  }
 
  @NotNull
  public BigDecimal getTemperature() {
    return temperature;
  }
 
  @NotNull
  public DateTime getWhenMeasured() {
    return whenMeasured;
  }
}

Warstwa dostępu do danych

Warstwa DAO (ang. Data Access Object) jest automatycznie generowana. Są to obiekty pośredniczące zarządzane przez Spring. Interfejs DAO, którym posługuję się w aplikacji sprowadza się do kilku linijek:

@Repository
public interface TemperatureMeasurementDAO extends CrudRepository<TemperatureMeasurement, Long> {
}

Taka “magia” dostępna jest dzięki użyciu Spring Data:

compile group: 'org.springframework.data', name: 'spring-data-jpa', version: '1.11.3.RELEASE

Magiczna konfiguracja Spring

Całość konfiguracji to jeden nowy plik. Tworzy on odpowiednie obiekty, które wymagane są przez specyfikację JPA

@Configuration
@EnableTransactionManagement
@EnableJpaRepositories(basePackages = "pl.samouczekprogramisty.pogodynka.datavault.model")
public class JPAConfigration {
 
  @Bean
  public DataSource getDataSource() {
    DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();
    dataSource.setDriverClassName("org.hsqldb.jdbc.JDBCDriver");
    dataSource.setUrl("jdbc:hsqldb:mem:datavault_test");
    dataSource.setUsername("datavault_test");
    dataSource.setPassword("datavault_test");
    return dataSource;
  }
 
  @Bean
  public LocalContainerEntityManagerFactoryBean entityManagerFactory() {
    LocalContainerEntityManagerFactoryBean entityManager = new LocalContainerEntityManagerFactoryBean();
    entityManager.setDataSource(getDataSource());
    entityManager.setJpaVendorAdapter(new HibernateJpaVendorAdapter());
    entityManager.setPackagesToScan("pl.samouczekprogramisty.pogodynka.datavault.model");
 
    Properties jpaProperties = new Properties();
    jpaProperties.setProperty("hibernate.dialect", "org.hibernate.dialect.HSQLDialect");
    jpaProperties.setProperty("hibernate.show_sql", "true");
    jpaProperties.setProperty("hibernate.format_sql", "true");
    jpaProperties.setProperty("hibernate.hbm2ddl.auto", "create-drop");
    jpaProperties.setProperty("jadira.usertype.autoRegisterUserTypes", "true");
 
    entityManager.setJpaProperties(jpaProperties);
 
    return entityManager;
  }
 
  @Bean
  public PlatformTransactionManager transactionManager(EntityManagerFactory entityManagerFactory) {
    JpaTransactionManager transactionManager = new JpaTransactionManager();
    transactionManager.setEntityManagerFactory(entityManagerFactory);
 
    return transactionManager;
  }
 
  @Bean
  public PersistenceExceptionTranslationPostProcessor exceptionTranslation() {
    return new PersistenceExceptionTranslationPostProcessor();
  }
}

Podsumowanie

Dzisiaj mam “gotową” aplikację webową, która wystawia dwa adresy URL. Pozwalają one na utworzenie nowej instancji pomiaru temperatury i pobrania wszystkich istniejących pomiarów. Kolejnym krokiem będzie zaimplementowanie “logowania” użytkowników i wystawienia takiej aplikacji na świat. Następnie będę mógł zintegrować czujnik z tak działającą aplikacją.

Po kilku dniach działania aplikacji będę miał wystarczająco dużo rzeczywistych pomiarów temperatury, które pozwolą mi na pracę nad interfejsem użytkownika.

Jeśli chcesz zobaczyć aktualną wersję aplikacji możesz ją znaleźć na samouczkowym githubie. Trzymaj się i do następnego razu!

Pobierz opracowania zadań z rozmów kwalifikacyjnych

Przygotowałem rozwiązania kilku zadań algorytmicznych z rozmów kwalifikacyjnych. Rozkładam je na czynniki pierwsze i pokazuję różne sposoby ich rozwiązania. Dołącz do grupy ponad 2896 Samouków, którzy jako pierwsi dowiadują się o nowych treściach na blogu, a prześlę je na Twój e-mail.

Kategorie: , ,

Ostatnia aktualizacja:

Autor: Marcin Pietraszek


Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi ;). Bardzo możliwe, że znajdziesz błąd, literówkę, coś co wymaga poprawy. Jeśli chcesz możesz samodzielnie poprawić tę stronę. Jeśli nie chcesz poprawiać błędu, który udało Ci się znaleźć będę wdzięczny jeśli go zgłosisz. Z góry dziękuję!

Zostaw komentarz