Java z linii poleceń

11 minut(y)

W tym artykule przeczytasz o narzędziach dostarczonych wraz z JDK. Dowiesz się jak używać kompilatora javac. Stworzysz swój pierwszy plik JAR. Po przeczytani...

Projekt Pogodynka – wprowadzenie

3 minut(y)

W artykule tym przeczytasz o “architekturze” Pogodynki. Projektu, w którym chcę udostępnić odczyty temperatury na żywo.

XML dla początkujących

8 minut(y)

W artykule tym przeczytasz o tym czym jest format XML. Poznasz kilka bibliotek czy specyfikacji używanych do przetwarzania tego formatu. Przeczytasz o wadach...

Wstęp do Gradle

11 minut(y)

W tym artykule dowiesz się czym jest Gradle. Poznasz kilka konwencji używanych w większych projektach programistycznych. Przeczytasz o podstawach DSL używane...

Wyrażenia regularne część 2

6 minut(y)

Czas na kolejną odsłonę artykułu o wyrażeniach regularnych. W tej części przeczytasz o grupach nazwanych, alternatywie, ponownym użyciu grup w wyrażeniu czy ...

Advent of Code 2016 dzień 25

2 minut(y)

Advent of Code 2016 dzień 25. Musisz nawiązać łączność z Mikołajem używając anteny na dachu budynku. Potrzebna jest do tego dodatkowa instrukcja assembunny.

Advent of Code 2016 dzień 24

2 minut(y)

Advent of Code 2016 dzień 24. Musisz znaleźć najkrótszą drogę dla robota czyszczącego kanały wentylacyjne. Robot musi odwiedzić kilka miejsc w plątaninie kan...

Advent of Code 2016 dzień 23

3 minut(y)

Advent of Code 2016 dzień 23. Okazuje się, że język assembunny, dla którego emulator potrzebny był w dniu 12 jest bardziej rozbudowany. Musisz rozszerzyć swó...

Advent of Code 2016 dzień 22

2 minut(y)

Advent of Code 2016 dzień 22. Uzyskałeś dostęp do potężnego klastra, musisz zdobyć pewne dane znajdujące się na jednej z maszyn. Aby to zrobić musisz lepiej ...

Advent of Code 2016 dzień 21

3 minut(y)

Advent of Code 2016 dzień 21. Trzeba zaimplementować serię przekształceń łańcucha znaków aby otrzymać tajne hasło. Bez niego nie będziesz mógł dostać się do ...