To jest artykuł z serii “Samouczek na rozmowie”. W ramach tej serii staram się, między innymi, rozwiązywać zadania. Zadania te często zdarzają się na rozmowach kwalifikacyjnych.

W trakcie rozwiązywania takich zadań umiejętność szacowania złożoności obliczeniowej jest niezwykle ważna. Przyda się też umiejętność pisania testów jednostkowych. Dzięki nim bardzo łatwo przetestujesz działanie algorytmu.

Podstawą jest oczywiście znajomość języka programowania, ja używał będę Javy jednak możesz użyć dowolnego języka programowania. W opisie problemu czasami będę używał “pseudo kodu”. Przykładowe rozwiązania będą w języku Java.

W artykule tym pokazuję zadanie, które przesłał mi jeden z Czytelników – Marek. Marku, jeszcze raz bardzo dziękuję!

W artykule dotyczącym zadania z zagnieżdżoną strukturą dokładnie opisywałem moje podejście do rozwiązania tego typu zadań. Zachęcam Cię do przeczytania tego artykułu. Poniżej tylko krótkie przypomnienie wskazówek, które tam zebrałem:

 • w przypadku niepełnego opisu zadania załóż coś. W rozwiązaniu zadania opisz swoje założenia,
 • staraj się zawsze dostarczać testy automatyczne razem ze swoim rozwiązaniem, nawet jeśli nie są wymagane,
 • dokumentuj swój kod tam gdzie jest to niezbędne, używanie docstring’ów może być dobrym rozwiązaniem,
 • jeśli nie masz pomysłu na optymalne rozwiązanie zadania zacznij od najprostszego podejścia.

Treść zadania

Genetycy zajmują się nowym typem łańcuchów białkowych, które składają się z ciągu aminokwasów pewnego typu. Wyróżniono 20 rodzajów tych aminokwasów i oznaczono je dużymi literami alfabetu angielskiego – od litery A do T. Łańcuch białkowy można zatem zapisać jako słowo składające się z dużych liter od A do T, na przykład “BDDFPQPPRRAGGHPOPDKJKPEQAAER”.

Mając dany łańcuch białkowy genetycy mogą zamienić w nim dwa dowolne aminokwasy miejscami, na przykład łańcuch “AABBCC” mogą zamienić na “ACBBCA”, a ten z kolei na przykład na “BCBACA”.

Genetyk posiada komputerowy zapis dwóch łańcuchów białkowych i zastanawia się, czy drugi z nich mógł powstać z pierwszego poprzez wykonywanie dowolnej liczby zamian miejsc aminokwasów.

Napisz program, który będzie posiadał funkcję:

boolean changePossible(String s1, String s2)

Powinna ona sprawdzić, czy możliwe jest uzyskanie łańcucha białkowego s2 z łańcucha białkowego s1.

Ponieważ rzeczywiste łańcuchy białkowe składają się z około 108 aminokwasów, należy zadbać o dobrą wydajność algorytmu.

Dane są zapisane w pliku tekstowym. Każdy z łańcuchów jest zapisany w osobnej linii. Porównujemy łańcuch z linii nieparzystej z łańcuchem z linii parzystej. Przykładowy plik:

ACBBCA
BCBACA

Można założyć, że liczba linii będzie zawsze parzysta. Można także założyć, że plik wejściowy jest poprawny i nie zawiera żadnych białych znaków poza znakami końca linii. Napisz program w popularnym języku programowania (C, C++, Java, C#, Python), który wczyta plik wejściowy z danymi, obliczy i wypisze wynik. Najlepiej będzie, jeśli program będzie czytać dane ze standardowego wejścia i wypisywać wynik na standardowe wyjście, dzięki czemu będzie go można wywołać poleceniem:

program.exe < dane.txt 

Jeśli nie potrafisz korzystać ze standardowego wejścia, możesz wczytać plik z danymi w inny sposób. Ważna jest wydajność zastosowanego algorytmu. W rozwiązaniu możesz korzystać z bibltioteki standardowej dostępnej na platformie, w której będziesz programować.

Pobierz opracowania zadań z rozmów kwalifikacyjnych

Przygotowałem rozwiązania kilku zadań algorytmicznych z rozmów kwalifikacyjnych. Rozkładam je na czynniki pierwsze i pokazuję różne sposoby ich rozwiązania. Dołącz do grupy ponad 2896 Samouków, którzy jako pierwsi dowiadują się o nowych treściach na blogu, a prześlę je na Twój e-mail.

Rozwiązanie zadania

Zadanie można podzielić na dwie części:

 • algorytmiczne rozwiązanie problemu,
 • spełnienie wymagań związanych z interfejsem użytkownika.

Zacznę od dokładnego omówienia pierwszej części – sposobu implementacji algorytmu.

Algorytm – naiwne rozwiązanie zadania

Chociaż jest to naiwne rozwiązanie, nie jest trywialne w implementacji. Opiera się ono na przeglądzie zupełnym. Pomysł polega na wygenerowaniu wszystkich możliwych permutacji jednej z sekwencji i sprawdzenia czy druga znajduje się wśród tych permutacji. W przykładowej implementacji użyłem rekurencji:

boolean naiveChangePossible(String sequence1, String sequence2) {
  List<String> peramutationsCache = new LinkedList<>();
  permutations(peramutationsCache, "", sequence1);
  return peramutationsCache.contains(sequence2);
}

private void permutations(List<String> permutationsCache, String currentPermutation, String leftCharacters) {
  if (leftCharacters.length() == 0) {
    permutationsCache.add(currentPermutation);
  }
  for (int i = 0; i < leftCharacters.length(); i++) {
    permutations(
      permutationsCache,
      currentPermutation + leftCharacters.charAt(i),
      leftCharacters.substring(0, i) + leftCharacters.substring(i + 1)
    );
  }
}

Złożoność obliczeniowa

Łańcuch znaków o długości n posiada n! wszystkich permutacji. Zatem złożoność obliczeniowa potrzebna do ich wygenerowania to Ο(n!). Dodatkowo dla każdej z nich przeprowadzam operację łączenia łańcuchów znaków wewnątrz pętli. Ta operacja ma złożoność Ο(n). Zatem finalna złożoność obliczeniowa tego rozwiązania to Ο(n^n!).

Spróbuj uruchomić to rozwiązanie kilka razy. Za każdym razem dodawaj po jednej literze do łańcucha znaków. Na ile liter masz cierpliwość ;) ? Pamiętaj, że dla dużych wartości n nie masz szans na doczekanie się rozwiązania.

Złożoność pamięciowa

W przypadku tego rozwiązania każda permutacja jest dodawana do permutationsCache. Każda z permutacji ma tę samą długość – n. W związku z tym złożoność pamięciowa tego rozwiązania to Ο(nn!).

Algorytm – Znacząco lepsze rozwiązanie

Chociaż poprzedni algorytm jest poprawny nie ma szans działać dla większych instancji problemu. Nie wspominając nawet o łańcuchach o długości 108 wspomnianych w treści zadania. Można podejść do rozwiązania tego problemu w trochę inny sposób. Proszę spójrz na przykład poniżej:

boolean slightlyBetterChangePossible(String sequence1, String sequence2) {
  char[] s1 = sequence1.toCharArray();
  char[] s2 = sequence2.toCharArray();
  Arrays.sort(s1);
  Arrays.sort(s2);
  return Arrays.equals(s1, s2);
}

To rozwiązanie jest lepsze od poprzedniego pod każdym względem. Wykorzystuje ono fakt, że istnieje możliwość otrzymania sequence2 w wyniku przekształceń sequence1 jeśli obie sekwencje składają się dokładnie z tych samych liter.

Złożoność obliczeniowa

Łatwym sposobem na sprawdzenie czy ta zależność jest spełniona jest sprawdzenie posortowanych liter, które wchodziły w skład łańcuchów. W tym przypadku do sortowania użyłem algorytmu z biblioteki standardowej, którego złożoność obliczeniowa wynosi Ο(nlog(n)) – złożoność obliczeniowa tego podejścia wynosi Ο(nlog(n)).

Złożoność pamięciowa

W tym przypadku potrzebna jest tablica zawierająca wszystkie znaki obu łańcuchów. Zatem złożoność pamięciowa tego rozwiązania wynosi Ο(n).

Algorytm – optymalne rozwiązanie i tablice

Poprzednia wersja algorytmu jest zadowalająca. Można ją uruchomić dla dużych instancji problemu i doczekać się rozwiązania ;). Jest jednak jeszcze lepszy sposób. Proszę spójrz na przykład poniżej:

boolean optimalChangePossible(String sequence1, String sequence2) {
  return Arrays.equals(countLetters(sequence1), countLetters(sequence2));
}

private int[] countLetters(String sequence) {
  int[] counters = new int['T' - 'A' + 1];

  for (char c : sequence.toCharArray()) {
    counters[c - 'A']++;
  }

  return counters;
}

To rozwiązanie wykorzystuje dokładnie ten sam fakt, na który zwróciłem uwagę poprzednio. Mianowicie istnieje możliwość przekształcenia sequence1 do sequence2 jeśli oba łańcuchy składają się dokładnie z tych samych liter.

Złożoność obliczeniowa

Kolejność tych liter nie ma znaczenia. Istotna jest jedynie ich liczba. Zatem wystarczy zliczyć wystąpienia każdej z możliwych liter. Taka statystyka zwracana jest przez funkcję countLetters. Funkcja ta wykonuje operację dla każdej z n liter, zatem jej złożoność obliczeniowa to Ο(n). Funkcja ta wykonana jest dwa razy, w związku z tym złożoność obliczeniowa tego algorytmu to Ο(n).

Złożoność pamięciowa

Z treści zadania wiadomo, że litery są z zakresu A-T, zatem tablica do pomieszczenia licznika wystąpień dla każdej z liter wymaga dokładnie 'T' - 'A' + 1 elementów — 20. Z racji tego, że jest to stała, niezależna od długości łańcucha wejściowego złożoność pamięciowa tego rozwiązania wynosi Ο(1).

Algorytm – optymalne rozwiązanie i strumienie

Tym razem jest to wariacja poprzedniego pomysłu. W tym przypadku implementację opartą o tablice zastąpiłem strumieniami:

boolean changePossible(String sequence1, String sequence2) {
  Map<Character, Long> s1Counters = countLettersWithStreams(sequence1);
  Map<Character, Long> s2Counters = countLettersWithStreams(sequence2);
  return s1Counters.equals(s2Counters);
}

private Map<Character, Long> countLettersWithStreams(String sequence1) {
  return sequence1.chars()
      .mapToObj(c -> (char) c)
      .collect(Collectors.groupingBy(c -> c, Collectors.counting()));
}

Złożoność pamięciowa i obliczeniowa nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego rozwiązania.

Interfejs użytkownika

Treść zadania zakłada uruchomienie programu w następujący sposób:

program.exe < dane.txt 

Przekładając to na realia Javy uruchomienie programu może wyglądać następująco

java -cp 12_dna-1.0-SNAPSHOT.jar pl.samouczekprogramisty.szs.dna.DNASequencer < dane.txt

Jeśli do tej pory nie udało Ci się przeczytać artykułu o użyciu Javy w linii poleceń to chyba właśnie nadszedł na to czas ;).

Standardowe wejście w języku Java reprezentowane jest przez obiekt System.in. Do czytania wejścia linia po linii użyłem klasy BufferedReader:

public static void main(String[] args) throws IOException {
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  while (true) {
    String line = reader.readLine();
    if (line == null) {
      break;
    }
    System.out.println(changePossible(line, reader.readLine()));
  }
}

Wyślij mi swoje zadanie

Jeśli chcesz żebym spróbował rozwiązać Twoje zadanie proszę wyślij je na mój adres e-mail marcin małpka samouczekprogramisty.pl. Jeśli tylko będę potrafił je rozwiązać to z chęcią napiszę o tym artykuł.

Często firmy zastrzegają sobie to, żeby nie rozpowszechniać zadań, które były na rozmowie kwalifikacyjnej. Jeśli tak było w Twoim przypadku proszę uszanuj wolę danej firmy i nie przesyłaj mi takiego zadania.

Dostając zadanie od Ciebie zakładam, że mogę je opublikować na blogu.

Podsumowanie

Po lekturze tego artykułu i samodzielnej próbie rozwiązania zadania jesteś o krok bliżej do dobrego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Udało Ci się poznać kilka sposobów rozwiązania tego samego problemu, a może Twoje rozwiązanie jest jeszcze inne?

Nawet jeśli udało Ci się rozwiązać zadanie samodzielnie proszę rzuć okiem na moją implementację. Czytając kod innych programistów możesz nauczyć się jeszcze więcej. Nie zapomnij rzucić okiem na testy jednostkowe!

Jeśli ktoś z Twoich znajomych przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko programisty możesz podzielić się linkiem do tego artykułu, z góry dziękuję. Jeśli nie chcesz pomiąć kolejnych artykułów możesz dopisać się do samouczkowego newslettera i polubić Samouczka na Facebook’u.

Do następnego razu!

Pobierz opracowania zadań z rozmów kwalifikacyjnych

Przygotowałem rozwiązania kilku zadań algorytmicznych z rozmów kwalifikacyjnych. Rozkładam je na czynniki pierwsze i pokazuję różne sposoby ich rozwiązania. Dołącz do grupy ponad 2896 Samouków, którzy jako pierwsi dowiadują się o nowych treściach na blogu, a prześlę je na Twój e-mail.

Kategorie: ,

Ostatnia aktualizacja:

Autor: Marcin Pietraszek


Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi ;). Bardzo możliwe, że znajdziesz błąd, literówkę, coś co wymaga poprawy. Jeśli chcesz możesz samodzielnie poprawić tę stronę. Jeśli nie chcesz poprawiać błędu, który udało Ci się znaleźć będę wdzięczny jeśli go zgłosisz. Z góry dziękuję!

Zostaw komentarz