To jest jeden z artykułów w ramach praktycznego kursu SQL. Proszę zapoznaj się z pozostałymi częściami, mogą one być pomocne w zrozumieniu materiału z tego artykułu.

Każde zapytanie z kursu możesz wykonać samodzielnie. Potrzebujesz do tego środowiska opisanego w pierwszym artykule kursu. Bardzo mocno Cię do tego zachęcam. Moim zdaniem najwięcej nauczysz się samodzielnie eksperymentując z zapytaniami.

W poprzednich częściach kursu opisałem klauzulę WHERE wraz z podstawami zapytania typu SELECT. Ten artykuł opisuje kilka dodatkowych mechanizmów, które możesz wykorzystać przy pracy z zapytaniami tego typu.

Kolejność wyrażeń

Zanim przejdę do wyjaśnienia poszczególnych wyrażeń chciałbym zwrócić Twoją uwagę na ich kolejność. Język SQL określa w jakiej kolejności powinny być one używane w zapytaniach. Kolejność ta zawsze wygląda następująco:

  SELECT ...
(  FROM ...)
(  WHERE ...)
(ORDER BY ...)
(  LIMIT ...)

Elementy otoczone nawiasami () są opcjonalne i mogą być pominięte.

Ograniczanie liczby wyników

Często w trakcie pracy z danymi w bazach relacyjnych chcemy podejrzeć dane zwracane przez zapytanie. W takim przypadku ważnych jest tylko kilka wynikowych wierszy. W takim przypadku z pomocą przychodzi wyrażenie LIMIT, które pozwala na ograniczenie liczby zwracanych wierszy. Na przykład poniższe zapytanie zwróci jedynie pięć wierszy z tabeli genre:

SELECT * 
 FROM genre
 LIMIT 5;

To wyrażenie często jest używane do stronicowania. Wyobraź sobie sytuację, w której sklep na stronie wyświetla dziesięć produktów. Odpowiednio skonstruowane zapytanie z wyrażeniem LIMIT 10 zwróci dokładne te produkty, które powinny być wyświetlone.

Do poprawnego stronicowania używa się także wyrażenia OFFSET, które pozwala na przeskoczenie odpowiedniej liczby wyników. Na przykład wyrażenie poniżej wyświetli pięć wierszy pomijając pierwsze dziesięć. Pamiętaj, że w “produkcyjnych” zapytaniach tego typu powinno używać się sortowania, które opiszę niżej:

SELECT *
 FROM genre
 LIMIT 5 OFFSET 10;

Wyłącznie unikalne wiersze

W niektórych przypadkach zapytanie SQL powinno zwrócić wyłącznie unikalne wartości. Tabela invoice zawiera między innymi kolumnę billingcountry. W tej kolumnie zawarty jest kraj, w którym wystawiono fakturę. Załóżmy, że Twoim zadaniem jest pobranie listy krajów, w których dokonano jakiegokolwiek zakupu. Tę listę zwróci takie zapytanie:

SELECT billingcountry
 FROM invoice

To zapytanie ma jednak pewną wadę. Zwróć uwagę na to, że zwraca ono wartość kolumny billingcountry dla każdego wiersza znajdującego się w tabeli źródłowej. W tym przypadku tabela źródłowa zawiera wiele faktur dla tego samego kraju. Wystarczy spojrzeć na wynik zapytania. Poniżej możesz zobaczyć pierwsze dziesięć wierszy:

Germany
Norway
Belgium
Canada
USA
Germany
Germany
France
France
Ireland

Jak widzisz lista zawiera duplikaty. Germany i France są powielone. Cała lista krajów zawiera jeszcze więcej duplikatów, możesz to sprawdzić uruchamiając zapytanie samodzielnie.

W przypadku tego typu zapytań z pomocą przychodzi wyrażenie DISTINCT. Pozwala ono na odfiltrowanie powielonych wierszy. Proszę spójrz na przykład:

SELECT DISTINCT billingcountry
 FROM invoice;

Tym razem pierwsze dziesięć wierszy wygląda inaczej. Zwróć uwagę, że tym razem dzięki DISTINCT żaden wiersz nie jest powielony:

Germany
Norway
Belgium
Canada
USA
France
Ireland
United Kingdom
Australia
Chile

Wiele kolumn z wyrażeniem DISTINCT

Klauzulę DISTINCT możesz stosować także w przypadku wielu kolumn. Załóżmy, że chcesz uzyskać listę wszystkich krajów i miejscowości, w których dokonano zakupu. Aby uzyskać taki wynik wystarczy nieznacznie zmodyfikować poprzednie zapytanie:

SELECT DISTINCT billingcountry
   ,billingcity
 FROM invoice;

Pierwsze dziesięć wierszy zwrócone przez to zapytanie wygląda tak (znak | służy do oddzielenia kolumn):

Germany|Stuttgart
Norway|Oslo
Belgium|Brussels
Canada|Edmonton
USA|Boston
Germany|Frankfurt
Germany|Berlin
France|Paris
France|Bordeaux
Ireland|Dublin

Zwróć uwagę na to, że kraje się powtarzają. Tym razem to para billingcountry i billingcity jest unikalna.

NULL a DISTINCT

Aby określić czy wartości są unikalne trzeba je ze sobą porównać. Dzięki takiemu porównaniu zwracany wynik nie zawiera duplikatów. Porównywane są wszystkie wartości, NULL nie jest tu wyjątkiem. Proszę rzuć okiem na wynik tego zapytania, zwraca ono unikalne wartości dla pary billingcountry i billingstate:

SELECT DISTINCT billingcountry
   ,billingstate
 FROM invoice;

Pierwsze dziesięć wierszy zwrócone przez to zapytanie wygląda następująco:

Germany|
Norway|
Belgium|
Canada|AB
USA|MA
France|
Ireland|Dublin
United Kingdom|
USA|CA
USA|WA

Istnieją faktury wystawione w Niemczech, które nie mają uzupełnionej kolumny billingstate. Widać to w pierwszym wierszu wyników. Oznacza to tyle, że DISTINCT wartości NULL traktuje jako równe sobie.

Sortowanie wyników

Język SQL bardzo często używany jest do generowania różnego rodzaju raportów. Raporty te lepiej przegląda się jeśli są odpowiednio uporządkowane. W języku SQL do sortowania wyników używa się wyrażenia ORDER BY. Proszę spójrz na przykład poniżej:

 SELECT name
  FROM genre
ORDER BY name;

To zapytanie pobiera wszystkie wartości kolumny name z tabeli genre. Zwrócony wynik posortowany jest rosnąco według kolumny name. Pierwsze pięć wierszy zwróconych przez to zapytanie wygląda tak:

Alternative
Alternative & Punk
Blues
Bossa Nova
Classical

Zmiana kierunku sortowania

Domyślnie ORDER BY sortuje wyniki w porządku rosnącym. Możesz jednak to zmienić używając wyrażenia DESC po nazwie kolumny, która powinna być sortowana. Lekka modyfikacja poprzedniego zapytania zwraca gatunki muzyczne w kolejności malejącej:

 SELECT name
  FROM genre
ORDER BY name DESC;

Tym razem pierwsze pięć wierszy wygląda zupełnie inaczej:

World
TV Shows
Soundtrack
Science Fiction
Sci Fi & Fantasy

Istnieje wyrażenie ASC, które mówi o tym, żeby wynik był sortowany rosnąco. Często jest ono pomijane ponieważ, takie właśnie jest domyślne zachowanie ORDER BY. Przykładowe zapytanie bez pominięcia ASC może wyglądać tak:

 SELECT name
  FROM genre
ORDER BY name ASC;

Pobierz opracowania zadań z rozmów kwalifikacyjnych

Przygotowałem rozwiązania kilku zadań algorytmicznych z rozmów kwalifikacyjnych. Rozkładam je na czynniki pierwsze i pokazuję różne sposoby ich rozwiązania. Dołącz do grupy ponad 2896 Samouków, którzy jako pierwsi dowiadują się o nowych treściach na blogu, a prześlę je na Twój e-mail.

Sortowanie po wielu kolumnach

Klauzula ORDER BY pozwala na sortowanie po wielu kolumnach jednocześnie. Na początku wynik sortowany jest po pierwszym wyrażeniu. Jeśli występują w nim duplikaty są one sortowane po drugim wyrażeniu, i tak dalej… Proszę spójrz na przykład:

 SELECT DISTINCT billingcountry
    ,billingstate
  FROM invoice
ORDER BY billingcountry DESC
    ,billingstate;

To zapytanie zwraca unikalne wartości billingcountry i billingstate. Wynik posortowany jest malejąco po billingcountry i rosnąco po billingstate. Pierwsze pięć wierszy wyniku zapytania wygląda następująco:

United Kingdom|
USA|AZ
USA|CA
USA|FL
USA|IL

Możesz także sortować po kolumnie, która nie jest uwzględniona w finalnym wyniku. Na przykład zapytanie poniżej zwraca wyłącznie unikalne wartości kolumny billingcountry sortując je po kolumnie billingcity:

 SELECT DISTINCT billingcountry
  FROM invoice
ORDER BY billingcity;

Wynik tego zapytania może wydawać się losowy, jednak podejrzenie miast skojarzonych z wyświetlonymi państwami pozwoli rozwiązać zagadkę sortowania:

Netherlands
India
USA
Belgium
Hungary
Argentina

Aliasy dla kolumn

W jednym z poprzednich artykułów opisałem przygotowanie środowiska. Zakładam, że w trakcie kursu używasz SQLite.

W przypadku tej bazy danych, klient domyślnie nie wyświetla nazw zwracanych kolumn. Możesz je włączyć używając polecenia .headers on. Polecam także zmianę sposobu prezentacji wyników przy użyciu .mode column. Dzięki temu zwracane dane będą bardziej czytelne.

W tej sekcji kursu będę pokazywał wyniki w postaci kolumn z nagłówkiem zawierającym ich nazwy.

Spójrz na pierwsze pięć wierszy w tabeli genre:

sqlite> SELECT * FROM genre LIMIT 5;
GenreId   Name   
---------- ----------
1      Rock   
2      Jazz   
3      Metal   
4      Alternativ
5      Rock And R

W tym przypadku pierwszy wiersz wyników pokazuje nazwy zwracanych kolumn. Nazwy pod którymi zwracane są wyniki można zmienić używając wyrażenia AS. Spójrz na przykład:

SELECT genreid AS id
   ,name AS 'genre name'
 FROM genre
 LIMIT 5;

Tym razem wyniki poprzedzone są innymi nazwami kolumn, mimo tego, że pochodzą z tego samego źródła.

id     genre name
---------- ----------
1      Rock   
2      Jazz   
3      Metal   
4      Alternativ
5      Rock And R

Wyrażenie AS najczęściej używane jest przy bardziej skomplikowanych zapytaniach. Na przykład jeśli do otrzymania pewnego wyniku potrzeba złączyć tabelę z samą sobą. O zapytaniach tego typu przeczytasz w dalszej części kursu.

Scalanie wyników wielu zapytań

Do scalania1 wyników wielu zapytań służy wyrażenie UNION ALL albo UNION. Tym razem zacznę od przykładu:

  SELECT name AS xxx
   FROM genre
UNION ALL
  SELECT DISTINCT billingcity
   FROM invoice
 ORDER BY xxx
  LIMIT 10;

To zapytanie zwraca w jednej kolumnie o nazwie xxx wszystkie wartości kolumny name z tabeli genre połączone z unikalnymi wartościami kolumny billingcity z tabeli invoice. Połączone wyniki tych dwóch zapytań posortowane są po kolumnie xxx. Zapytanie zwraca tylko dziesięć pierwszych wartości:

Alternative
Alternative & Punk
Amsterdam
Bangalore
Berlin
Blues
Bordeaux
Bossa Nova
Boston
Brasília

Podzapytania, które są scalane przy użyciu wyrażeń UNION albo UNION ALL muszą zwracać tę samą liczbę kolumn o tym samym typie2.

Wyrażenia LIMIT i ORDER BY mogą być użyte tylko do scalonych zapytań. Nie możesz ich użyć wewnątrz zapytań, które są scalane.

Różnica pomiędzy UNION a UNION ALL

Oba wyrażenia służą do scalenia wyników wielu zapytań. Mają jednak jedną znaczącą różnicę. UNION zwróci unikalną listę wierszy. UNION ALL zwróci wszystkie wiersze, w wyniku mogą być duplikaty.

Wiele podzapytań

W przykładzie powyżej użyłem UNION ALL do scalania wyników dwóch zapytań. Jednak nie jest to koniec możliwości tego wyrażenia. Pozwala ono na scalanie wyników wielu zapytań. Na przykład zapytanie poniżej jest także poprawne:

  SELECT genreid
     ,name AS xxx
   FROM genre
UNION ALL
  SELECT invoiceid
     ,billingcity
   FROM invoice
  UNION
  SELECT albumid
     ,title
   FROM album
 ORDER BY xxx
  LIMIT 10;

Zwraca ono dwie kolumny, których zawartość pochodzi z trzech różnych tabel.

Czy UNION jest potrzebne?

Niektóre wyrażenia UNION mogą być zastąpione przy pomocy OR. Zatem kiedy stosować UNION albo UNION ALL? Te klauzule możesz stosować jeśli w wynikowej kolumnie powinny znaleźć się dane z różnych źródeł. Są też inne przypadki, związane z optymalizacją wydajności zapytań. Pominę te drugie bo znacząco wykraczają poza zakres tego kursu i są specyficzne dla różnych silników baz danych.

Zadania do wykonania

Poniżej znajdziesz kilka zadań do wykonania. Każde z nich wymaga napisania jednego zapytania. Napisz zapytanie, które:

 • zwróci dziesięć najdłuższych ścieżek (tabela track, kolumna milliseconds), weź pod uwagę tylko te, których kompozytor (kolumna composer) zawiera literę b,
 • zwróci pięć najtańszych ścieżek (tabela track, kolumna unitprice) dłuższych niż minuta,
 • zwróci unikalną listę dwudziestu kompozytorów których ścieżki kosztują mniej niż 2$ posortowanych malejąco według identyfikatora gatunku (kolumna genreid) i rosnąco według rozmiaru (kolumna bytes),
 • zwróci dwie kolumny. Pierwsza z nich powinna zawierać ścieżki (kolumna name) droższe niż 1$ i poprawnych kompozytorów (kolumna composer nie ma wartości NULL) pod nazwą magic thingy. Druga powinna zawierać liczbę bajtów. Wynik powinien zawierać dziesięć wierszy i być posortowany rosnąco po liczbie bajtów3,
 • zwróci piątą stronę z fakturami (tabela invoice) zakładając, że na stronie znajduje się dziesięć faktur i sortowane są według identyfikatora (kolumna invoiceid).

Przykładowe rozwiązania zadań

 SELECT name
  FROM track
  WHERE composer like '%b%'
ORDER BY milliseconds DESC
  LIMIT 10;
 SELECT name
    ,unitprice
  FROM track
  WHERE milliseconds > 60000
ORDER BY unitprice 
  LIMIT 5;
 SELECT DISTINCT composer 
  FROM track
  WHERE unitprice < 2
ORDER BY genreid DESC
    ,bytes
  LIMIT 10;
 SELECT name AS 'magic thingy'
    ,bytes
  FROM track
  WHERE unitprice > 1
  UNION
 SELECT composer
    ,bytes
  FROM track
  WHERE composer IS NOT NULL
ORDER BY bytes ASC
  LIMIT 10;
 SELECT *
  FROM invoice
ORDER BY invoiceid
  LIMIT 10 OFFSET 40;

Podsumowanie

Kolejną część kursu SQL masz już za sobą. W tym artykule udało Ci się przeczytać o kilku przydatnych konstrukcjach. Wiesz jak sortować wyniki, jak ograniczać liczbę zwracanych wierszy, potrafisz łączyć ze sobą wyniki kilku zapytań i wiesz jak zwracać wyłącznie unikalne wartości. Po rozwiązaniu zadań wiesz, że potrafisz wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Gratulacje! :)

Które z zadań sprawiło Ci największą trudność? Może masz jakiekolwiek pytania dotyczące materiału, który opisałem w tym artykule? Daj znać w komentarzach pod artykułem.

Na koniec mam do Ciebie prośbę. Jeśli znasz kogoś dla kogo treść tego artykułu będzie przydatna proszę podziel się nim z tą osobą. Pomożesz mi w ten sposób dotrzeć do nowych czytelników. Jeśli nie chcesz ominąć kolejnych artykułów na blogu proszę dopisz się do samouczkowego newslettera i polub Samouczka na Facebook’u. Do następnego razu!

 1. Celowo unikam tu słowa złączenie, które bardziej kojarzy mi się z wyrażeniem typu JOIN, które opiszę w jednym z kolejnych artykułów. 

 2. Nie jest to do końca prawda. W przypadku relacyjnych baz danych, które znam SQLite jest najbardziej pobłażliwy. SQLite pozwala na łączenie ze sobą różnych typów przy użyciu UNION czy UNION ALL. Na przykład w bazie danych PostgreSQL użycie UNION do złączenia zapytań zwracających różne typy danych kończy się wyjątkiem. 

 3. W codziennym programowaniu raczej nie zdarza się sytuacja, w której w jednej wynikowej kolumnie łączy się zupełnie różne dane. 

Pobierz opracowania zadań z rozmów kwalifikacyjnych

Przygotowałem rozwiązania kilku zadań algorytmicznych z rozmów kwalifikacyjnych. Rozkładam je na czynniki pierwsze i pokazuję różne sposoby ich rozwiązania. Dołącz do grupy ponad 2896 Samouków, którzy jako pierwsi dowiadują się o nowych treściach na blogu, a prześlę je na Twój e-mail.

Kategorie: ,

Ostatnia aktualizacja:

Autor: Marcin Pietraszek


Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi ;). Bardzo możliwe, że znajdziesz błąd, literówkę, coś co wymaga poprawy. Jeśli chcesz możesz samodzielnie poprawić tę stronę. Jeśli nie chcesz poprawiać błędu, który udało Ci się znaleźć będę wdzięczny jeśli go zgłosisz. Z góry dziękuję!

Zostaw komentarz