Projekt pogodynka opisywałem w następujących artykułach:

 1. Pogodynka – podsumowanie

 2. Pogodynka – integracja

 3. Pogodynka – szkic interfejsu użytkownika

 4. Pogodynka – konfiguracja bazy danych

 5. Pogodynka – konfiguracja serwera

 6. Pogodynka – JPA i Spring Data

 7. Pogodynka - JSON i walidacja

 8. Pogodynka – szkielet aplikacji webowej

 9. Pogodynka – działający termometr

 10. Pogodynka – naiwny termometr

 11. Projekt Pogodynka – wprowadzenie